Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-SNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng năm 2020, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/07/2020 đến hết ngày 25/08/2020

– Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Tầng 30, Trung tâm Hành chính Thành phố Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú, Thành Phố Đà Nẵng.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

Nguồn: dhpiza.danang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *