Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 14/08/2020.

– Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Chợ Mới, Địa chỉ: Số 07A Nguyễn Trung Trực, TT Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Nhu cầu tuyển dụng chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: chomoi.angiang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *