Theo Thông báo số 67-TB/BNCTU ngày 05/9/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, cụ thể như sau:

Số lượng tiếp nhận: 01 người

Vị trí việc làm: Chuyên viên nội chính

Điều kiện, tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành luật; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; độ tuổi từ 40 tuổi trở xuống, trường hợp đặc biệt không quá 45 tuổi; kinh nghiệm công tác 5 năm trở lên; đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện trở lên.

Hình thức: Tiếp nhận không qua thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2019 đến ngày 10 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng (tầng III), Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trụ sở các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (ĐT 02093 810 548).

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng:

Nguồn tin: backan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *