Theo Thông báo số 13-TB/BVCSSK ngày 03/01/2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thông báo về nhu cầu tiếp nhận 01 viên chức vào vị trí việc làm Khám, chữa bệnh nội khoa tại Phòng khám cán bộ.

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

– Viên chức hiện đang giữ ngạch V.08.01.03.

– Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

– Có phẩm chất đạo đức tốt.

– Trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hình thức: Tiếp nhận, không qua thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh: Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093 875 407.

Thông báo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ: https://www.backan.gov.vn), niêm yết công khai tại trụ sở Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy./.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020

Nguồn tin: backan.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *