UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (cấp mầm non) thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới năm 2020 với các nội dung như sau:

I.   TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:   a)Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

–  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II.   CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 41 chỉ tiêu, trong đó:

– Mẫu giáo An Thạnh Trung: 01

– Mẫu giáo Bình Phước Xuân: 05

– Mẫu giáo Hòa An:03

– Mẫu giáo Hòa Bình:02

– Mẫu giáo Hội An: 02.

– Mẫu giáo Kiến An: 05

– Mẫu giáo Kiến Thành: 07.

– Mẫu giáo Long Điền B: 01

– Mẫu giáo Long Kiến: 01

– Mẫu giáo Mỹ An: 04

– Mẫu giáo Mỹ Hiệp: 01

– Mẫu giáo Nhơn Mỹ: 02.

– Mẫu giáo Tấn Mỹ: 04

– Mẫu giáo thị trấn Chợ Mới: 01

– Mầm non thị trấn Chợ Mới: 01

– Mâm non thị trấn Mỹ Luông: 01

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

III.THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 25/9/2020 đến ngày 24/10/2020.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Nơi thu nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới ( Khu dân cư Long Điền B, ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

IV.   PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1.Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

2.Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1 Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2 Vòng 2:

Kiểm tra sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm thông qua phỏng vấn hoặc thực hành. Cụ thể:

– Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn áp dụng đối với:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển bằng hoặc thấp hơn số chỉ tiêu của đơn vị;

– Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

– Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

– Kiểm tra sát hạch thông qua thực hành áp dụng đối với:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu tuyển của đơn vị.

– Thời gian thực hành: Thực hiện giảng dạy trên lớp 01 tiết theo môn đăng ký với thời lượng là 35 phút (không kể thời gian chuẩn bị và 15 phút tiếp xúc và làm quen học sinh trước giờ thực hành).

– Điểm thực hành tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

3.1 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.2 Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/08/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.3 Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức phải đáp ứng theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (Mẫu 1 quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

Các hồ sơ nộp kèm phiếu đăng ký dự tuyển: Phôtô (không cần công chứng) các văn bằng chứng chỉ và hồ sơ có liên quan nhằm minh chứng đủ điều kiện tại vị trí việc làm dự tuyển đã đăng ký tại (Mẫu 1). Hồ sơ phải được xếp theo thứ tự như trên, kẹp lại cho vào phong bì (23cm x 30cm).

– Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên Website của Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới (http://pgdchomoi-angiang.edu.vn) để làm hồ sơ dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng không bán hồ sơ và không trả lại hồ  sơ cho thí sinh đăng ký dự tuyển.

 Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 400.000đ / hồ sơ.

VII. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Dự kiến tổ chức xét vòng 1 vào ngày 31/10/2020 và xét vòng 2 vào ngày 14/11/2020.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo và tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, xã – thị trấn.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới (Khu dân cư Long Điền B, ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Điện thoại 02 6.3.883.208) trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

*****Phụ lục chi tiết như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pgdchomoi-angiang.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/09/2020 đến hết ngày 19/10/2020

– Địa điểm: Tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, 12 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

 • Ghế da Eames EC-14
  1.120.000đ
  iplaza.vn
 • Ghế da Eames E-14111
  1.220.000đ
  iplaza.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: angiang.edu.vn

UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 04 chỉ tiêu.

3. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/hồ sơ.

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 14/08/2020 đến ngày 14/09/2020. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới; địa chỉ: Khu hành chính huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; số điện thoại 0296.3.887.097.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới (http://chomoi.angiang.gov.vn) và tại trụ sở làm việc của UBND huyện Chợ Mới./.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Sơ yếu lý lịch

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: chomoi.angiang.gov.vn 

Tổng cục Quản lý thị trường tuyển dụng công chức đợt 2, đợt 3 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-TCQLTT ngày 31/12/2019 của Tổng cục QLTT về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Tổng cục QLTT thông báo tuyển dụng công chức đợt 2, đợt 3 năm 2019, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức (gồm cả thi tuyển và xét tuyển):

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo vị trí tuyển dụng nêu tại bảng Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

2. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng với chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số và chứng chỉ tin học theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ đối với các thí sinh dự thi vào ngạch Cán sự; Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số và chứng chỉ tin học theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ đối với thí sinh dự thi vào ngạch Chuyên viên và Kiểm soát viên thị trường.

Lưu ý:

– Đối với bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định.

– Người đăng ký dự thi tuyển công chức phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đúng theo chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển.III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm Thông báo này. Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; Phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng nếu trúng tuyển và người dự thuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. (Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 đơn vị, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển).

– Bản phô tô Bằng tốt nghiệp Đại học kèm theo bảng điểm học tập (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

– Bản phô tô chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số và các chứng chỉ khác có liên quan. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ ghi bằng tiếng nước ngoài thì nộp kèm 01 bản đã được dịch sang tiếng Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

– Người dự tuyển là đối tượng ưu tiên thì nộp thêm các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định;

– Đối với người dự tuyển theo hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì ngoài thành phần hồ sơ nêu tại điểm a, b, c, d khoản 1 mục này còn phải nộp thêm Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Đối với người dự tuyển là người dân tộc thiểu số thì nộp thêm bản phô tô giấy khai sinh, ghi rõ dân tộc thiểu số. Trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh nộp kèm bản phô tô sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân;

– 02 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh, đựng trong phong bì nhỏ, chụp trong khoảng thời gian 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Tất cả các thành phần hồ sơ nêu trên phải được cho vào 01 túi đựng hồ sơ, bên ngoài túi đựng hồ sơ ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh.

2. Hồ sơ trúng tuyển

Trường hợp trúng tuyển công chức, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu được cấp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 400.000 đồng/người.

– Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đủ điều kiện nhưng không tham gia dự tuyển thì Tổng cục QLTT không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 18/9/2020.

– Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại các địa điểm sau:

+ Trụ sở làm việc của Tổng cục Quản lý thị trường: Phòng 314, tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố có nhu cầu tuyển dụng công chức. Chi tiết nêu tại Phụ lục 2 kèm theo thông báo này.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng theo nội dung Phụ lục 1 kèm Thông báo này.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức xét tuyển:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tiếp tục tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

– Nội dung phỏng vấn về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bao gồm cả hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Hình thức thi tuyển

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy đối với 03 phần thi:

– Kiến thức chung: 60 câu hỏi trong 60 phút;

– Ngoại ngữ đối với thí sinh thi môn ngoại ngữ không phải là môn nghiệp vụ chuyên ngành: 30 câu hỏi trong 30 phút;

– Tin học đối với thí sinh thi môn tin học không phải là môn nghiệp vụ chuyên ngành: 30 câu hỏi trong 30 phút.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức thi phỏng vấn.

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

– Nội dung phỏng vấn về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bao gồm cả hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học

a) Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ tại vòng 1 trong các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

b) Người dự thi được miễn thi môn tin học tại vòng 1 trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

4. Thời gian tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng dự kiến: Trong Quý IV/2020.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục QLTT sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức; thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển; kết quả thi tuyển, xét tuyển trên Cổng thông tin Tổng cục QLTT (địa chỉ: www.dms.gov.vn) và tại trụ sở của Tổng cục QLTT, không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục 01: Chỉ tiêu chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Phụ lục 02: Địa chỉ nhận hồ sơ

Nguồn tin: dms.gov.vn


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Trung tâm Bồi dưỡng

kiến thức Hành chính Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 014/2020/TTBDKT-HCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

Thông báo cung cấp tài liệu

ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường

 

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công (Trực thuộc công ty TNHH LVS Việt Nam) thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường, cụ thể như sau:

Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu từ 3 môn trở lên.

– Địa điểm mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Chúng tôi nhận tiền học phí qua các tài khoản sau:

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106003405167
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 như sau:

Ngày 25/11/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 489-TB/BTCTU về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu. Trong đó, 29 chỉ tiêu công chức thi tuyển vào làm việc cho các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh và các Huyện ủy; 16 viên chức thi tuyển vào làm việc tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện.

Đối tượng tuyển dụng: Những người đã tốt nghiệp các trường Đại học có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 25/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2019.

Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng II), trụ sở Các Ban xây dựng Đảng, tỉnh Bắc Kạn (Trong giờ hành chính), địa chỉ tại tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

*****Thông báo chi tiết như sau:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019.

Nguồn tin: backan.gov.vn

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu.

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16h30 ngày 24 tháng 12 năm 2019 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến cơ quan Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 24/12/2019).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152 Đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: backan.gov.vn

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược;

Căn cứ Công văn số 4181/BYT-TCCB ngày 22/7/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về thi tuyển, xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế;

Căn cứ Thông báo số 1332-TB/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về thông báo hình thức tuyển dụng viên chức ngành Y tế;

Căn cứ Công văn số 3712/UBND-NCKSTTHC ngày 09/7/2019 của UBND Tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện thông báo số 1332-TB/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 1355/SNV-TCBC&CCVC ngày 29/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm định dự thảo kế hoạch xét tuyển viên chức Sở Y tế; Công văn số 1394/SNV-TCBC&CCVC ngày 04/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung nội dung thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019;

Sở Y tế ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

2. Yêu cầu

– Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.

– Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.II. NHU CẦU TUYỂN DỤNGTổng chỉ tiêu tuyển 60 chỉ tiêu

TT Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp Mã số chức danh nghề nghiệp Số lượng cần tuyển
Tổng 60
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 27
2 Bác sĩ YHDP (hạng III) V.08.02.06 Chỉ tuyển khi không có người dự tuyển chỉ tiêu bác sĩ hạng III (theo biểu chi tiết kèm Kế hoạch)
3 Cử nhân Điều dưỡng/Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 2
4 Điều dưỡng Trung cấp trở lên/Điềudưỡng hạng IV V.08.05.13 19
5 Hộ sinh Trung cấp trở lên/Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 7
6 Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật yhạng III V.08.07.18 2
Cử nhân hóa học trở lên V.08.07.18 1
Cử nhân xét nghiệm V.08.07.18 1
7 Kỹ thuật hình ảnh Y học Trung cấp trở lên/Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1
8 Dược sỹ đại học/Dượcsĩ (hạng III) V.08.08.22 2

(Có biểu chi tiết theo từng đơn vị kèm theo)

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển

2. Nội dung tuyển dụng:

2.1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức khoản 1 Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, khoản 1 điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:

2.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Có văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển.

2.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.1.3. Văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức cụ thể:

2.1.3.1. Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III), mã số V.08. 01.03:

Đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sỹ (hạng III) mã số V.08.01.03 theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên bộ Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng);

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

2.1.3.2. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp bác sỹ Y học dự phòng (YHDP) (hạng III) mã số V.08.02.06:

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sỹ YHDP (hạng III) mã số V.08.01.06 theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.1.3.3. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III, mã số V.08.05.12:

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệpĐiều dưỡng (hạng III), mã số V.08.05.12 theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quyđịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.1.3.4. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, mã số V.08.05.13:

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng (hạng IV), mã số V.08.05.13 theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.1.3.5. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV, mã số V.08.06.16

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệphộ sinh (hạng IV), mã số V.08.06.16 theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

2.1.3.6. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III, mã số V.08.07.18

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y (hạng III), mã số V.08.07.18 theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.1.3.7. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV, mã số V.08.07.19.

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y (hạng IV), mã số V.08.07.19 theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.1.3.8. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp dược sĩ (hạng III), mã số V.08.08.22:

Đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp dược (hạng III), mã số V.08.08.22 theo Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp đại học dược trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

2.2 Quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ

2.2.1. Chứng chỉ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2):

– Theo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: là chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương với khung tham chiếu Châu Âu: trình độ B;

– Theo Công văn số 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ: “Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C và chứng chỉ trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành được sử dụng tương đương chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.”. “Chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài tổ chức thi và cấp, được công nhận và còn thời hạn sử dụng có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy chuẩn trình độ tại mục 4, Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành, cụ thể:

Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) IELTS TOEFL

Paper

TOEFL

Computer

TOEFL

Internet

Cambridge ESOL Exams Khung NLNN 6 bậc Việt Nam
A2 3.0 KET (pass) 2

– (Gửi kèm Kế hoạch này Công văn số 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ)

– Theo Công văn số 2132/UBND-NC ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề xuất của Sở Y tế (gửi kèm theo kế hoạch), cụ thể:

+ Về ngoại ngữ chấp nhận chứng chỉ TOEL; ITP;

+ Về Tin học chấp nhận chứng chỉ IC3.

Tuy nhiên, nếu trúng tuyển, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm cử viên chức đi đào tạo để hoàn thiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

2.2.2. Chứng chỉ tương đương trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, là chứng chỉ tin học trình độ tương đương: Chứng chỉ ứng dụng tin học A, B, C.

2.3. Đăng ký xét tuyển viên chức

2.3.1. Về thủ tục đăng ký dự xét tuyển:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức (Sửa đổi, bổ sung Điều 11 và Điều 12 thành Điều 11 Nghị định 29 /2012/NĐ-CP ):

Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (Mẫu phiếu kèm theo kế hoạch này);

2.3.2. Về quy trình xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.3.2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.3.2.2. Vòng 2:

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Hình thức: Phỏng vấn tại vòng 2: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định đảm bảo phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức như sau:

2.4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.4.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

2.4.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2.4.5. Điểm ưu tiên khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có)

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. THỜI GIAN THÔNG BÁO, NHẬN PHIẾU DỰ XÉT TUYỂN

1. Thời gian thông báo và nhận phiếu dự tuyển

– Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Y tế (về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển)được niêm yết tại Văn phòng Sở Y tế, đăng tải trên Báo Bắc Kạn 1 lần và Kế hoạch này được đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn (địa chỉ soyte.backan.gov.vn) từ ngày 19/9/2019.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (Mẫu phiếu kèm theo kế hoạch này) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. Thời gian nhận từ ngày 8h00 phút ngày 19/9/2019 đến 16h00 ngày 19/10/2019 (sau 30 ngày từ ngày thông báo) trong giờ hành chính, mọi hồ sơ nộp sau 16h00 ngày 19/10/2019 sẽ không có giá trị (trường hợp gửi theo đường bưu chính tính thời gian theo dấu công văn đến của Sở Y tế).

– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trường hợp nộp trực tiếp, nộp tại Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Y tế.

Trường hợp gửi qua đường bưu chính: Nơi nhận: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: số nhà 14, đường Trường Chinh, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. (Để tránh sơ xuất trong quá trình điền các thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển, đề nghị người dự tuyển phải nghiên cứu kỹ và điền đầy đủ các thông tin trong phiếu, nếu có vấn đề vướng mắc cần đến trực tiếp nơi nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gọi về số điện thoại: 0209.3 872.365 phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế để được tư vấn, giải đáp).

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Theo Kế hoạch và thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019.

V. KINH PHÍ XÉT TUYỂN

Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Địa điểm, mức thu lệ phí Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo sau khi tổng hợp được số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển).

VI . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế có trách nhiệm:

– Tổ chức thông báo, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

– Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức;

– Tham mưu thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển.

2. Hội đồng xét tuyển viên chức có trách nhiệm:

Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng xét tuyển có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Thành lập các Ban giúp việc;

– Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

– Tổ chức phỏng vấn; kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển khi xét tuyển;

– Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức phỏng vấn xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết qủa xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.

3. Khi có thông báo trúng tuyển người dự tuyển phải đến Sở Y tế xuất trình toàn bộ hồ sơ gốc để lập hồ sơ viên chức. Nếu phát hiện thấy các văn bằng, chứng chỉ không phù hợp hoặc kê khai không hợp lệ thì Hội đồng xét tuyển sẽ huỷ bỏ kết quả xét tuyển.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì v­ướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ tới Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Y tế Bắc Kạn, điện thoại: 0209.3 872.365.

*** Bảng chi tiết Nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: soyte.backan.gov.vn

Sở Y tế tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 (Lần 2)

Thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung Phụ lục Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020;

Sở Y tế thông báo, điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, cụ thể:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 124 chỉ tiêu.

– Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 84 chỉ tiêu.

(chi tiết xem Phụ lục đính kèm)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,… nếu có).

– 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh).

Ghi chú: Tất cả hồ sơ đựng trong 1 phong bì (xếp theo thứ tự trên). Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên.

Lưu ý: Thí sinh dự xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản, văn bằng chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ đăng ký dự xét tuyển.III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng.

1. Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Giám đốc Sở Y tế phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2. Vòng 2

– Phỏng vấn kiểm tra hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Giám đốc Sở Y tế quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do Giám đốc Sở Y tế quyết định.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày, trong giờ hành chính, kể từ ngày 29/7/2020.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, số 09, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên, đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

V. PHÍ XÉT TUYỂN

– Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

– Mức thu phí xét tuyển hồ sơ vào trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 400.000 đồng/thí sinh.

– Mức thu phí xét tuyển hồ sơ vào trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 500.000 đồng/thí sinh.

Ghi chú: Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang (https://soyte.angiang.gov.vn/), báo An Giang và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: soyte.angiang.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.

a) Vị trí Nhân viên Hành chính Quản trị
– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Luật; Quản trị kinh doanh.
– Mô tả công việc: Phụ trách công tác hành chính, quản trị theo sự phân công cấp trên.
– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.
b) Vị trí Kỹ thuật viên
– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp: Điện lạnh; Điện công nghiệp.
– Mô tả công việc: Theo dõi, bảo trì các trang thiết bị và sửa chữa các công cụ trong Nhà khách; Thực hiện các khâu trang trí sân khấu, âm thanh cho hội trường để phục vụ cho các hội nghị, hội thảo do khách hàng hợp đồng; Theo dõi công tác an toàn PCCC ở đơn vị.
– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.
c) Vị trí Kế toán viên
– Chỉ tiêu: 04 chỉ tiêu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Kế toán; Tài chính ngân hàng.
– Mô tả công việc: Thực hiện công tác kế toán theo quy định.
– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.
d) Vị trí Thủ quỹ
– Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp: Kế toán; Tài chính ngân hàng.
– Mô tả công việc: Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ theo quy định.
– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.
đ) Vị trí Nhân viên Kinh doanh
– Chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn; Ngoại ngữ; Kinh tế quốc tế.
– Mô tả công việc: Thực hiện hoạt động kinh doanh theo nhiệm vụ của đơn vị.
– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.
e) Vị trí Nhân viên Khách sạn
– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.
– Mô tả công việc: Phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của bộ phận Khách sạn.
– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.
– Yêu cầu khác: Có chứng chỉ nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn.
g) Vị trí Nhân viên Nhà hàng
– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.
– Mô tả công việc: Phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của bộ phận Nhà hàng.
– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.
– Yêu cầu khác: Có chứng chỉ nghiệp vụ phục vụ Nhà hàng.
2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 19/8/2020.
3. Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
Ghi chú: liên hệ trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 16C, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điện thoại số: 02963.832.001.*****Chi tiết cụ thể như sau:

Văn phòng UBND tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vpubnd.angiang.gov.vn

Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 14/08/2020.

– Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Chợ Mới, Địa chỉ: Số 07A Nguyễn Trung Trực, TT Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Nhu cầu tuyển dụng chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: chomoi.angiang.gov.vn

Ban Điều hành Bến xe – tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Ban Điều hành Bến xe – tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 14/08/2020

– Địa điểm: Ban Điều hành Bến xe – tàu Chợ Mới, Địa chỉ: Số 251 Tỉnh Lộ 942, ấp Long Hoà TT Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

 • Đồng hồ trang trí Hạnh Phúc Viên Mãn KG934
  1.300.000đ
  iplaza.vn
 • Đồng hồ treo tường đẹp Hạnh Phúc Trăm Năm KG011
  1.300.000đ
  iplaza.vn

(Bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

Ban Điều hành Bến xe - tàu Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: chomoi.angiang.gov.vn

Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020

Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 21/12/2020

– Địa điểm: Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký tiếp nhận hoặc trụ sở Tổng Cục THADS (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: thads.moj.gov.vn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển dụng chức danh trưởng, phó phòng

 

***Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: brt.vn

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Công văn số 2424/BNV- CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo 8dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Văn bản số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quy chế số 06- QC/TU ngày 29/11/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương giai đoạn 2018 đến 2021;

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2443-QĐ/HU ngày 20/11/2018 của Huyện ủy Châu Đức về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý;

Căn cứ Quy định số 09-QĐ/HU ngày 10/4/2020 của Huyện ủy Châu Đức Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý;

UBND huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý đồng thời lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của huyện.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội công bằng và động lực để cán bộ phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Yêu cầu

Quán triệt và tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch. Các khâu của quy trình thi tuyển có sự thống nhất và giám sát của cấp ủy ở đơn vị có chức danh cán bộ cần tuyển và cơ quan chuyên môn được phân công theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Hội đồng thi tuyển, các Ban của Hội đồng thực hiện nghiêm các quy trình, quy định theo quy chế thi tuyển, đảm bảo tính khách quan, dân chủ và bảo mật thông tin trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao.II. CHỨC DANH THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Số lượng: 09 chức danh.

1.1. Chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Chức danh các đơn vị sự nghiệp giáo dục, gồm:

– Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu;

– Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa;

– Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen;

– Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ;

– Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

– Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh.

1.3. Trung tâm Phát triển quỹ đất

– Chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc.

2. Đối tượng

2.1. Đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

– Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Châu Đức được quy hoạch chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và tương đương trở lên giai đoạn 2015-2020, 2020-2025, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh dự tuyển.

– Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong cùng ngành, lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị ngoài huyện Châu Đức, được quy hoạch chức danh Trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh dự tuyển.

2.2. Đối với các chức danh đơn vị sự nghiệp

– Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

– Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, trong cùng ngành, lĩnh vực.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

3.1.Tiêu chuẩn, điều kiện chung

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

– Tốt nghiệp đại học trở lên;

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm lần đầu còn đủ 10 năm công tác trở lên;

– Có 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Quản lý nhà nước, Quản lý giáo dục, Quản lý theo ngành;

– Có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực dự thi ít nhất 05 năm;

– Chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2017 của Bộ Thông tin truyền thông quy định kỹ năng sử dụng CNTT và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ dự thi).

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương; quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tương đương; Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương.

3.2.Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

a) Đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngoài tiêu chuẩn, điệu kiện chung, phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

– Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

– Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

– Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

– Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm còn đủ thời gian công tác 60 tháng trở lên.

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

– Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

– Có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc tương đương; Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương.

b) Đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học

* Khối trung học cơ sở

Ngoài tiêu chuẩn, điệu kiện chung, phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, Trần Đại Nghĩa

+Tốt nghiệp Đại học sư phạm ngành giáo dục trở lên thuộc một trong các bộ môn phù hợp với khối trung học cơ sở hoặc đại học ngành giáo dục các bộ môn phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông và Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

* Khối mầm non

– Chức danh Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca và Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh.

+ Tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non hoặc đại học ngành mầm non có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm còn đủ thời gian công tác 60 tháng trở lên;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Quản lý giáo dục;

– Trình độ lý luận chính trị: Từ trung cấp trở lên;

– Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm;

– Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng hoặc tương đương đối với thi tuyển vào chức danh Hiệu trưởng;

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và tương đương.

c) Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngoài tiêu chuẩn, điệu kiện chung phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý đất đai, Kế toán, Kinh tế, Luật;

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm còn đủ thời gian công tác 60 tháng trở lên;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý;

– Trình độ lý luận chính trị: Từ trung cấp trở lên;

– Có kinh nghiệm công tác trong ngành ngành Tài nguyên môi trường ít nhất 05 năm;

– Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc hoặc tương đương đối với thi tuyển vào chức danh Giám đốc;

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương cấp huyện.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản khai lý lịch theo mẫu 2a của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh, đóng dấu giáp lai; được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận;

– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày hồ sơ đăng ký dự tuyển);

– Bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân được cơ quan, đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự tuyển);

– Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự tuyển;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự tuyển (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi viết

– Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển. Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

– Thời gian thi viết là 180 phút.

– Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi.

– Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

2. Trình bày Đề án

– Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến các cá nhân đăng ký dự tuyển khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bốc thăm tên đề án.

– Nội dung đền án: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đổi mới, phát triển cơ quan, đơn vị; đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

– Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 60-90 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn khác không quá 5 phút.

– Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: Xây dựng Đề án: 20 điểm, bảo vệ Đề án: 40 điểm, trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

3. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm phần thi trình bày Đề án để lấy ý kiến bằng văn bản của tập thể lãnh đạo có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

V. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC THI

– Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 19/6/2020.

– Thời gian thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng: dự kiến từ ngày 26/6/2020 đến ngày 03/7/2020.

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 08/7/2020.

– Thời gian dự kiến tổ chức thi phần viết: ngày 24/7/2020.

– Thời gian dự kiến tổ chức thi phần trình bày Đề án: 31/7/2020.

– Thời gian dự kiến thông báo kết quả điểm thi: 14/8/2020

– Hoàn chỉnh hồ sơ người trúng tuyển, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trước khi ra Quyết định bổ nhiệm đối với người trúng tuyển.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

– Tham mưu việc tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo theo đúng quy định.

– Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Tư pháp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng dự thi.

– Tham mưu thành lập Hội đồng thi tuyển, các Ban giúp việc cho Hội đồng thi tuyển và Tổ giúp việc phục vụ kỳ thi tuyển.

– Tham mưu cho Hội đồng thi tuyển trong việc xác định nội dung tài liệu ôn thi.

– Tham mưu việc ký kết hợp đồng liên kết với các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức ôn thi, xây dựng đề thi, chấm thi…

– Dự trù kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển trình UBND huyện phê duyệt.

2. Ban Tổ chức Huyện ủy

– Đề nghị phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng dự thi.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

– Thẩm định và tham mưu UBND huyện gửi Sở Tài chính, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí tổ chức thi tuyển.

4. Các cơ quan, đơn vị có chức danh thi tuyển

– Có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dự thi theo quy định trong trường hợp người dự thi có nhu cầu tìm hiểu thông tin tại đơn vị mà người dự thi vào cơ quan, đơn vị đó.

– Cử người có năng lực, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng thi tuyển.

5. Các đơn vị có người tham gia dự thi

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị các nội dung, tham gia dự thi đầy đủ.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của UBND huyện Châu Đức./.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1951/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND huyện Châu Đức)

Nguồn tin: chauduc-brvt.edu.vn

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tuyển dụng viên chức

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 601/SNV-TCBC&CCVC ngày 08/5/2018 của Sở Nội vụ về việc thẩm định dự thảo Kế hoạch thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình;

Căn cứ Công văn số 17/SNV-TCBC&CCVC ngày 04/01/2019 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 814/SNV-TCBC&CCVC ngày 27/5/2019 của Sở Nội vụ về việc tổ chức thi tuyển viên chức,

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Đài PT&TH Bắc Kạn) xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thi tuyển viên chức vào làm việc tại Đài PT&TH Bắc Kạn bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

2. Yêu cầu

– Việc thi tuyển viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.

– Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Thi tuyển.

2. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số 04 chỉ tiêu.

(Có Biểu nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

III. NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Đối tượng

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2, Mục III, Kế hoạch này, có nguyện vọng vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

đ)  Có văn bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

e) Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

* Đối với chứng chỉ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương.

Quy đổi trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2):

– Theo Công văn số 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ “Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C và chứng chỉ trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành được sử dụng tương đương chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.”

“Chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài tổ chức thi và cấp, được công nhận và còn thời hạn sử dụng có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy chuẩn trình độ tại mục 4, Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành, cụ thể:

Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) IELTS TOEFL Paper TOEFL Computer TOEFL Internet Cambridge ESOL Exams Khung NLNN 6 bậc Việt Nam
A2 3.0 KET (pass) 2

– Đối với một số ngoại ngữ khác (tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật) thực hiện theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Cấp độ (CEFR) tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung tiếng Nhật Khung NLNN 6 bậc Việt Nam
B1 TRKI 1 DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3 JLPT N4 3

* Đối với chứng chỉ tin học: Chứng chỉ tương đương trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ

Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, là chứng chỉ tin học trình độ tương đương: chứng chỉ ứng dụng tin học A, B, C.

* Các thí sinh có chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học chưa có cơ sở quy đổi tương đương và các chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ B, C chưa theo mẫu phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định được tham dự kỳ tuyển dụng viên chức; sau khi có kết quả trúng tuyển, Thủ trưởng đơn vị có kế hoạch cử viên chức có các chứng chỉ, chứng nhận nêu trên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ bảo đảm theo đúng quy định hiện hành.

(Quy định tại  Công văn số 675/SNV-TCBC&CCVC ngày 03/5/2019 của Sở Nội vụ về việc chứng chỉ/ chứng nhận ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức).

g) Đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức hội …. nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển viên chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan đơn vị quản lý.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

–  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

–  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự thi ở một vị trí trong danh mục các vị trí cần tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

(Có mẫu Phiếu kèm theo).

4. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung:

+ 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ:

+ 30 câu hỏi.

+ Thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Tin học:

+ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm 1 Kế hoạch này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức và thời gian thi:

* Thi thực hành đối với vị trí:

– Phóng viên, thời gian thi 125 phút gồm:

+ Xây dựng kịch bản lời bình cho 01 tin truyền hình: 120 phút.

+ Dẫn hiện trường: 5 phút.

– Đạo diễn truyền hình, thời gian thi 150 phút, gồm:

+ Xây dựng 01 kịch bản truyền hình: 90 phút;

+ Dựng 01 tác phẩm truyền hình: 60 phút

– Kỹ thuật sản xuất chương trình: Thực hành vận hành hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng, thời gian thi 45 phút.

* Thi viết đối với vị trí Hành chính tổng hợp. Thời gian thi: 180 phút.

c) Thang điểm: 100 điểm.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

5.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5.4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5.5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ÔN TẬP

1. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Từ ngày 24/7/2019 đến 16 giờ 00, ngày 23/8/2019.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại  Phòng Tổ chức và Hành chính, Đài PT&TH Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Đài PT&TH Bắc Kạn sau 16 giờ ngày 23/8/2019 sẽ không có giá trị.

2. Thời gian ôn tập và địa điểm thi

Theo Kế hoạch và thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức.

IV. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng được quy định sau khi chốt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đài PT&TH Bắc Kạn có trách nhiệm:

– Niêm yết các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức tại Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn;

– Thông báo công khai Kế hoạch này trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang Thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị tại địa chỉ http://bktv.vn/

– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Niêm yết công khai danh sách thí sinh đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm cần tuyển tại Trụ sở Đài.

– Lập biên bản chốt Phiếu đăng ký dự tuyển vào 17 giờ, ngày 23/8/2019 tại Đài PT&TH Bắc Kạn, thành phần tham dự gồm: Đại diện Sở Nội vụ, đại diện thí sinh dự thi và các thành phần có liên quan.

– Ngày 09/9/2019,  lập danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức (theo từng vị trí, trình độ, chuyên ngành cần tuyển), báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2. Hội đồng thi tuyển viên chức có trách nhiệm

– Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển, gửi về Sở Nội vụ để giám sát.

– Tổ chức thi tuyển; tổng hợp kết quả thi tuyển và niêm yết công khai kết quả tại trụ sở Đài PT&TH Bắc Kạn và Trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị.

– Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả tuyển dụng, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng thi tuyển gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài PT&TH Bắc Kạn.

Khi có thông báo trúng tuyển, người dự tuyển phải đến Đài PT&TH Bắc Kạn xuất trình toàn bộ hồ sơ gốc để lập hồ sơ viên chức. Nếu phát hiện thấy các văn bằng, chứng chỉ không phù hợp hoặc hồ sơ kê khai không hợp lệ thì Hội đồng thi tuyển sẽ huỷ bỏ kết quả thi tuyển.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần được giải đáp đề nghị liên hệ với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn (qua phòng Tổ chức và Hành chính, số điện thoại 02093 870 533) để tổng hợp, xem xét giải quyết./.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

STT Tên phòng Số lượng tuyển Trình độ Chuyên ngành đào tạo  

Vị trí việc làm

Ghi chú
1 Phòng Thời sự 01 Đại học trở lên – Báo chí;

– Chuyên ngành khác Báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

Phóng viên Phóng viên viết tin, bài phục vụ tuyên truyền
2 Phòng Thời sự 01 Đại học trở lên Đạo diễn điện ảnh truyền hình Đạo diễn truyền hình Đạo diễn các chương trình phục vụ công tác tuyên truyền
3 Phòng Kỹ thuật và Công nghệ 01 Đại học trở lên Điện tử viễn thông, phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Thiết kế âm thanh – Ánh sáng sân khấu. Kỹ thuật sản xuất chương trình Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng trường quay
4 Phòng Tổ chức và Hành chính 01 Đại học trở lên Quản lý kinh tế Hành chính tổng hợp Phụ trách công tác tổng hợp kiêm thủ kho

Nguồn tin: backantv.vn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn

Ngày16 tháng 5 năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 400/TB-BTCTU về việctuyển dụng công chức Tỉnh đoàn.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó: 01 vị trí chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn; 01 vị trí chuyên viên Ban Phong trào, Tỉnh đoàn.

Đối tượng tuyển dụng: Những người đã tốt nghiệp các trường đại học có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 13 tháng 5 năm 2019.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ (tầng II), Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 7 năm 2019.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: backan.gov.vn

Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh NHCSXH các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái.

1. Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng

TT
Tên chi nhánh
Số lượng tuyển dụng Trong đó Ghi chú
Chuyên môn nghiệp vụ
Tin học
1 Điện Biên 2 2
2 Lai Châu 6 6
3 Hòa Bình 5 5
4 Hà Giang 5 5
5 Lào Cai 5 5
6 Bắc Kạn 2 2
7 Lạng Sơn 3 3
8 Tuyên Quang 2 2
9 Yên Bái 5 5
Cộng
35 35

2. Đối tượng và điều kiện

2.1. Điều kiện chung

a) Người đăng ký dự thi phải có đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu sau:

– Là công dân Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Có đơn đăng ký dự thi; có lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với điều kiện tuyển dụng.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

b) Không nhận hồ sơ đăng ký dự thi của những người sau đây:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đang cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế hoặc đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đang bị xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; người nghiện ma túy; bị sa thải từ các đơn vị, tổ chức khác; bị xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên ở đơn vị cũ.2.2. Điều kiện riêng

a) Về trình độ chuyên môn:

– Người đăng ký dự thi vào làm chuyên môn nghiệp vụ phải tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các Trường đại học khác.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên.

b) Về tuổi đời tuyển dụng: không quá 30 tuổi.

c) Về ngoại hình: ngoại hình cân đối; Nam cao 163cm trở lên, Nữ cao 155cm trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Đơn đăng ký dự thi (viết tay) theo Mẫu 01/TDLĐ đính kèm.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

– Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

– Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập và chứng chỉ đào tạo ngắn hạn khác. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.

– Giấy khám sức khoẻ do các Trung tâm y tế quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.

– Các giấy chứng nhận khác có liên quan đến quan hệ lao động như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, thôi việc hoặc giấy xác nhận thời gian và quá trình công tác mà người tham gia dự thi đã làm trước đó…(nếu có).

– 02 ảnh thẻ cỡ 4×6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).

4. Hình thức, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển

4.1. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thí sinh dự thi phải trải qua 02 vòng: Phỏng vấn và thi viết về nghiệp vụ Tín dụng ngân hàng, Kế toán ngân hàng.

4.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính (từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổ chức của một trong các chi nhánh được tuyển dụng trên và nộp tại Ban Tổ chức cán bộ NHCSXH (Địa chỉ: Tầng 9, Trụ sở chính NHCSXH, số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.36417224).

4.3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Hội sở chính sẽ có thông báo sau.

Nguồn tin: vbsp.org.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11, trong đó: Đoàn Nghệ thuật dân tộc: 09 chỉ tiêu; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: 02 chỉ tiêu.

Thi gian phát hành và nhận hồ sơTừ ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Tổ 5Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

*Lưu ý: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận hồ sơ do người khác nộp hộ hoặc gửi qua đường bưu chính. Đồng thời không nhận hồ sơ sau 16 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019 và các hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định tại Kế hoạch này.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi theo thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Trong quá trình nộp hồ sơ dự xét tuyển, thí sinh có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ về bộ phận Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.872.652.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:Tài liệu và đề thi công chức tỉnhNguồn tin: backan.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019.

Nhu cầu tuyển dụng 02 chỉ tiêu, trình độ Đại học (kỹ sư hoặc cử nhân) Công nghệ thông tin làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian phát hành hồ sơ và thu hồ sơ: Từ ngày 18/02/2019 đến 16h30 phút ngày 19/03/2019.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 49, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi theo kế hoạch và thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: backan.gov.vn

BQL Vườn Quốc gia Ba Bể tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG ngày 14/02/2019 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể năm 2019, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể thông báo như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

– Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế: 02 chỉ tiêu

– Phòng Bảo tồn đất ngập nước: 01 chỉ tiêu

– Hạt Kiểm lâm VQG Ba Bể: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng viên chức: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 18/02/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/3/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể theo số điện thoại: 0209.3894.126 để được hướng dẫn./.

Nguồn tin: baobackan.org.vn