Tổng cục Thuế thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Thuế năm 2020 Khu vực Miền Bắc và Miền Trung. Chi tiết tại tại đây 

Nguồn: Tổng Cục Thuế (Link gốc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *